Om företaget

God kommunikation

VI ÄR BEREDDA
ATT UTVECKLA
DITT FÖRETAG

i mobil-nätet

2004 såg vi dagens ljus. Vi såg att det fanns ett stort behov på marknaden och vår utveckling har sedan dess gått stadigt framåt, från 30 miljoner till dagens 100 miljoner kronor i omsättning. Nu står vi beredda att utveckla ditt företag vad gäller god kommunikation i mobil-nätet.

KVALITET OCH MILJÖ

Vårt mål är att leva upp till dina behov och krav. Därför har vi utvecklat en hög standard på våra tjänster. Vilket visar sig i våra anställdas skicklighet och engagemang.

VI

– utbildar vår personal i takt med nya krav.

– för en öppen dialog med medarbetare och kunder om kvalitetsmålen.

– är bra på att effektivisera och komplettera erforderliga rutiner.

– har ett gott samarbete.

MILJÖPOLICY

Vi erbjuder dig varor och tjänster där vi tar största möjliga hänsyn på miljön.

DETTA UPPNÅR VI GENOM ATT:

– uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav.

– värna om våra anställda och minimera arbets- och belastningsskador.

– utveckla och motivera medarbetare i miljö- och säkerhetsfrågor.

– hushålla med resurser och minska belastningen från transporter och avfall.