Tetra/Rakel

Tetra är en förkortning av Terrestrial Trunked Radio, vilket innebär att fler kan dela och att bandet enbart tar upp resurser när någon talar. Detta medför att när någon talar får det alltid utrymme, oavsett belastning.

Rakel används av polis, ambulans, räddningstjänst, Försvarsmakten, kriminalvården, tullverket och kustbevakningen. Rakel används även utav kommuner, energibolag, lokaltrafik och länsstyrelser i krissituationer.

I och med Rakels användningsområde måste systemet vara pålitligt och fungera när all annan kommunikation har slagits ut, det ställer därför höga krav på täckning, uthållighet, batteribackuper och generatorer för att kunna säkerställa kommunikationen.

Vi på General Telecom har stor erfarenhet ut av båda systemen och har många års erfarenhet i branschen. Vi har bland annat försett Locum med hjälp.