Passivt antennsystem

Passiva anläggningar används vid installationer på större företag där fler antenner behövs. På denna typ av anläggning installerar vi ett antennsystem i fastigheten som ni äger. Ni väljer valfri operatör/er som installerar en radiobas (RBS). Tack vare att ni själva äger antennsystemet blir ni inte lika knuten till operatören vid upphandling.