Repeateranläggning

Repeater används vid installationer på mindre företag. En repeateranläggning fungerar genom att signalen från en befintlig mast utanför fastigheten förstärks och sprids ut i fastigheten via nya antenner. Ni äger anläggningen helt själva och kan fritt välja operatör.